135
Vädring


Image courtesy of Defense Link
Att vädra pansarfordon i skala 1/35.

Den grundläggande tanken med "vädring" är att få en modell av ett pansarfordon att se använd ut. Det är inte, som vissa byggare påstår, ett försök att dölja ett dåligt bygge. "Standard" vädringen för pansarfordon idag består av en mörk "wash" följt att torr borstning av gradvis ljusare toner av modellens basfärg för att "få fram detaljerna". Modellen som är resultatet av det hela ser mycket fin ut, men är den realistisk. Och vilken process ute i naturen lämnar ljusare färg på pansarfordonets kanter och upphöjda ytor? Ingen! För att få till en realistisk vädring av en modell så måste vi härma naturen, vi måste simulera, i skala förståss, vad som händer med ett pansarfordon i fält.

Introduktion

Nyckeln till en bra vädring är, som allt annat inom modellbygge, forskning. Fordon i öknen kommer inte att bli täckta med lera som ett på Östfronten. Så för att veta vilka effekter man ska visa så är det viktigt att veta vart ens föremål befinner sig, vilken årstid det är och vilken väderlek. Det bästa sättet att få ett hum om detta är att studera riktiga fordon. Jag brukade arbeta omkring tung utrustning för skogsjordbruk, som påminner mycket om pansarfordon i konstruktionen. Fastän läsaren inte har möjlighet att bege sig till en skogsavverkning, så finns det ändå chanser, liknande fordon finns på byggarbetsplatser eller industritomter. Till och med bilar och lastbilar kan vara till stor hjälp -- ta bara en titt på hur det rostiga vraket på grannens bakgård har blekts av solen!

Den standardmässiga metoden för att vädra ett pansarfordon idag är att lägga på en mörk "wash" följd av torr borstning av successivt ljusare toner av grundfärgen. Den metoden är så ingrodd att den har accepterats som en standard på modell utställningar, medan deltagare som faktiskt har lagt lite tanke bakom sitt arbete betraktas som amatörer. Jag har faktiskt varit på en utställning och blivit vittne till detta för ett par år sedan. Jag lyssnade på ett par domare som diskuterade pansarmodeller som var med i tävlingen, varpå en säger "Den här ser ut som den ska", (han pratade om min modell av en JagdPanther), varpå den andre domaren svarar, "Den är inte torrborstad", vad sägs om denna?", han pekade på en Pansar grå Panzer I, som var torrborstad med vit färg. Så ingen som vädrar med en gnutta intelligens har en chans att vinna.

Alla problem som modellbyggare har med realistisk vädring, och den enda anledningen till att standard metoden är så populär är att modellbyggarna har blandat ihop teknik med effekt. Vad jag menar är att modellbyggaren torrborstar sin modell utan tanke, bara för att han (eller hon) förväntas göra detta, utan att tänka på vilken effekt det får. Jag går tillväga på ett annorlunda sätt. Hellre än att beskriva de olika metoderna som används, som "wash":er, torrborstning osv. så är det mer logiskt att beskriva en effekt av vädringen och hur man återskapar det i skala.


©1999-2002 Paul A. Owen - Article reprinted from TrackLink with permission of the author. All Rights Reserved.

About the Author

About Paul A. Owen (Paul_Owen)
FROM: BRITISH COLUMBIA, CANADA